Bouw can het Galileo-center door firma Pirot (klant van BIA)

galileo

Bouw can het Galileo-center door firma Pirot (klant van BIA)

March 1, 2017 Uncategorized

De firma Pirot is verantwoordelijk voor de bouw van hetnieuwe grondstation voor het Europese satellietnavigatiesysteem. Door BIA geleverde Komatsu-machines werken mee aan de bouw ervan.

GALILEO

Galileo is een programma van de Europese Unie. Het doel van dit programma is de ontwikkeling van een mondiaal satellietnavigatiesysteem. Momenteel zijn 18 satellieten gelanceerd; tegen 2020 moeten dat er in totaal 30 zijn.

Op termijn moet de service van het Galileo-systeem beter zijn dan die van het huidige Amerikaanse gps-systeem.

Om het logistieke centrum van het Europese satellietnavigatiesysteem te huisvesten, was een nieuw gebouw nodig. In dit nieuwe gebouw wordt het operationeel center van alle infrastructuren op de hele wereld ondergebracht. Deze infrastructuren bestaan uit 12 Europese centra en 16 grondstations (verspreid over de hele aardbol).

De eerste steen werd gelegd in november 2016, in aanwezigheid van talrijke Belgische en Europese politici.

TOEKOMSTIG INTEGRATED LOGISTICS SUPPORT CENTER

Het Galileo Integrated Logistics Support Center wordt momenteel gebouwd in de gemeente Libin (provincie Luxemburg, België). Het gebouw met een oppervlakte van 2.300 m² zal voldoen aan uiterst hoge veiligheidsnormen.

De firma Pirot, een klant van BIA, is geselecteerd voor de bouw van het toekomstige logistieke centrum. De werkzaamheden zullen naar verwachting 10 maanden duren, en zullen dus deels worden uitgevoerd met door BIA geleverde Komatsu-machines.