Gezondheid, veiligheid en milieu


Gezondheid, veiligheid en milieu (HSE) ligt BIA nauw aan het hart.

Om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, heeft BIA een sterk HSE-beleid dat dagelijks wordt nageleefd door haar medewerkers en haar onderaannemers en dit in elk van de landen waarin het bedrijf opereert.

De HSE politiek van BIA

BIA integreert de controle en preventie van risico’s in al haar activiteiten zowel in haar kantoren als bij haar cliënten of op de mijn sites.

  • Een gedeelde HSE cultuur met focus op preventie;
  • Duurzaam beheer van de risico’s en hun effecten;
  • Transparante communicatie van resultaten en HSE statistieken voor alle medewerkers;
  • De steun van partners in hun benadering van HSE.

HSE certificatie van BIA

BIA respecteert de lokale reglementeringen, juridische teksten, codes alsook de normen die van toepassing zijn op HSE. BIA is VCA gecertificeerd in de Benelux en OHSAS 18001 op één van de mijn sites in Afrika.

Meer informatie aanvragen